Integration och försoning

Var Biblioteket

Idag är över 60 miljoner människor på flykt undan krig eller förföljelse, och frågorna kring hur det påverkar vårt samhälle är många. Begreppet försoning används ofta inom fred- och konfliktstudier, och handlar då dels om att kunna försonas med vad som hänt under en konflikt men även om att kunna försonas med före detta motståndare. Försoning har många knutpunkter med integration. Hur försonas vi med tanken på samhällsförändring? Vad kan vi lära av andra länder? Hur kan vi tillsammans bli början på något nytt?

Om detta berättar Johanna Larsson som har en master i freds- och konfliktstudier och en kandidat i internationella relationer. Hon har internationell erfarenhet från Kambodja, Sydafrika och Indien. Hennes masteruppsats handlade om vad som motiverar individer att försonas.

Fri entré. Varmt välkomna!

Arr: Dieselverkstadens bibliotek i samarbete med Uppsala Universitet och Sida Alumni

johannalarsson

« tillbaka
Integration och försoning