Formationer – Anna Rutz

Anna Rutz bygger sina keramiska former med inspiration från detaljer i arkitektur. Nyfiket undersöker hon till exempel den skuggverkan som reliefmönster ger och hur det påverkar formen. Det blir en del av uttrycket. Hon intresserar sig också för olika kontraster i lersorter – från svart lera till vit porslinslera.

Så när Anna fick frågan om hon ville arbeta med en utställning inspirerad av närmiljön i Nacka och låta sig inspireras av omgivningar som hon befinner sig i dagligen tvekade hon inte. Att blanda det vardagliga seendet på bekanta områden med konstnärens undersökande blick kändes spännande. 

I utställningen i Nacka konsthall har Nacka studerats från ovan. Nya formationer som skapas av byggnader som man inte ser från marken har upptäckts och experimenteras med. Resultatet är ett intryck av framförallt större arkitektoniska områden i Nacka. Anna har också arbetat i olika sorters leror för att få fram materialens olika ytor och områdenas kontraster. 

Läs en kort intervju med Anna här

« tillbaka
Formationer – Anna Rutz