Ett samtal om: Barn på flykt i Sverige

Var Nacka konsthall i Dieselverkstaden
Målgrupp För dig som arbetar med unga, är förälder eller allmänt intresserad av ungas situation.

Vilka är barnen bakom siffrorna vi matas med? Hur ser verkligheten ut? Hur kan vi vuxna hjälpa och stötta? Var går gränsen och finns det en gräns för hur många vi kan hjälpa?

Medverkande:
Carlos Rojas, samhällsanalytiker och författare som skrivit boken Var går gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps.
Jenny Sepulveda Westman, socialsekreterare för ensamkommande i Stockholm.
Florence Lager, ämneslärare på Thorildsplans gymnasium.
Linda Lundmark, skolkurator och KBT-terapeut på Thorildsplans gymnasium.
Hör också två ungdomar berätta sina personliga erfarenheter av att komma som nyanländ till Sverige.

Foto på Carlos Rojas: Johannes Liljeson

« tillbaka
Ett samtal om: Barn på flykt i Sverige

Ett samtal om:

En samtalsserie för dig som arbetar med unga, är förälder eller allmänt intresserad av ungas situation.
Fritt inträde men begränsat med platser!
Anmälan görs till boka@dieselverkstaden.se

Barn på flykt i Sverige. 5 oktober 16:30-18:00

Att vara ung och trans. 12 oktober 16:30-18:00

Unga och Internet – farligt eller tryggt? 26 oktober 16:30-18:00