Amnesty International “Skriv för Frihet”

Var Entréplan

’Skriv för frihet’

är en aktion som anordnas av Amnesty International över hela världen.

Den 7 december kl 10 -13 finns Amnesty Grupp 333 på Dieselverkstaden

och samlar påskrifter till aktionen.

« tillbaka