Formationer – Anna Rutz

Startdatum 17 mars 2018
Slutdatum 29 april 2018
Var Nacka konsthall
Målgrupp Alla är välkomna

Anna Rutz bygger sina keramiska former med inspiration från detaljer i arkitektur. Nyfiket undersöker hon till exempel den skuggverkan som reliefmönster ger och hur det påverkar formen. Det blir en del av uttrycket. Hon intresserar sig också för olika kontraster i lersorter – från svart lera till vit porslinslera.

Så när Anna fick frågan om hon ville arbeta med en utställning inspirerad av närmiljön i Nacka och låta sig inspireras av omgivningar som hon befinner sig i dagligen tvekade hon inte. Att blanda det vardagliga seendet på bekanta områden med konstnärens undersökande blick kändes spännande. 

I utställningen i Nacka konsthall har Nacka studerats från ovan. Nya formationer som skapas av byggnader som man inte ser från marken har upptäckts och experimenteras med. Resultatet är ett intryck av framförallt större arkitektoniska områden i Nacka. Anna har också arbetat i olika sorters leror för att få fram materialens olika ytor och områdenas kontraster. 

Läs en kort intervju med Anna här

« tillbaka
Formationer – Anna Rutz

Formationer i Nacka konsthall

“ – Anna har ett absolut gehör för form. Hennes konst är både sinnlig och konkret på samma gång. Jag ställde ut Annas konst för 7 år sedan och har länge velat följa upp den utställningen. Jag är så nyfiken på hur hon ser Nacka.
Det är spännande att Anna Rutz hämtar sin inspiration från arkitetktur, att överföra och arbeta med andra uttryck är ju på ett sätt något vi gör hela tiden utan att kanske tänka så mycket på det.
Den egna blicken blir så påtaglig i hennes konst – att vi upplever och ser världen och föremålen i den på olika sätt beroende på vilka vi är, det är något jag tror att vi behöver påminna oss om hela tiden.”
Nanna Leth, konstsekreterare i Nacka kommun och ansvarig för Nacka konsthall.

Om Anna Rutz

Anna Rutz bor och är verksam i Nacka. Hon är utbildad på Hovedskous skulpturlinje samt Konstfack, linjen för keramik och glas. Hon arbetar både med bruksföremål i mindre serier samt unika objekt.