Inställt möte!!!! Slöjdträff för ungdomar och unga vuxna!

Var Slöjdrummet, Stockholms läns museum

Under våren träffas vi en gång i månaden och slöjdar tillsammans utifrån ett tema eller en teknik. I maj testar vi på att väva, både stort och smått!  Drop-in, så kom när du kan, dörrarna öppnar 17.00. Vi testar på att slöjda i olika material och inspirerar varandra!

Pris: Gratis deltagande och lättare fika serveras.

« tillbaka
Inställt möte!!!! Slöjdträff för ungdomar och unga vuxna!

Om Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholm drivs av länshemslöjdskonsulenterna och är sedan 2013 en del av Stockholms läns museum.

Vår verksamhet riktar sig till alla invånare i Stockholms län och är ett naturligt nav för kreativa människor som gillar att skapa med händerna. Vi anordnar mötesplatser för slöjd- och hantverksintresserade samt näringsutövare inom området, och verkar för slöjdens roll i en hållbar samhällsutveckling.

Slöjd Stockholms verksamhet är uppdelat i fyra huvudinriktningar: hård slöjd, textil slöjd, internationell slöjd och slöjd för barn och unga.

Följ oss på Facebook